Oferta

OFERTA

oFERTA

Zakres oferowanych usług dostosowany jest do wymogów współczesnego rynku nieruchomości, jednocześnie otwarty jest na wszelkiego rodzaju zmiany uwzględniające nowe oczekiwania Właścicieli. W naszej pracy jako administratora nieruchomości dużą wagę przywiązujemy do ścisłego współdziałania zarówno z Zarządami Wspólnot jak i z poszczególnymi Właścicielami. Rozwiązujemy problemy na bieżąco, nie pozostawiając spraw niezałatwionych. Wszyscy mieszkańcy nieruchomości spotkają się z miłą i fachową obsługą.

Zapewniamy pełną obsługę nieruchomości w zakresie:

Formalno-prawnym

Księgowym

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wspólnoty, rozliczeń z dostawcami oraz indywidualnych rozliczeń właścicieli.

Windykacja

Czytaj więcej...

Należności do momentu przekazania do kancelarii prawnej.

Podstawowe doradztwo prawne

Czytaj więcej...

Współpracujemy z kancelarią prawną, która na Państwa zlecenie może prowadzić zastępstwa prawne.

Technicznym

Czytaj więcej...

Nadzór nad konserwacją oraz organizowanie okresowych przeglądów technicznych.

Administracyjnym

Czytaj więcej...

Kontakty z mieszkańcami nieruchomości i bieżąca obsługa występujących problemów.

Czym się zajmujemy:

 

Administrujemy Wspólnotami Mieszkaniowymi

Administrujemy nieruchomościami odzyskanymi przez byłych właścicieli, gdzie 100% lokali należy do jednego właściciela, lub jest własność mieszkana.

Zapewniamy stałą kontrolę nad stanem technicznym budynków.

Sprawujemy kontrolę nad wykonywaniem umów.

Organizujemy i nadzorujemy przebieg obowiązkowych przeglądów okresowych.

Zarządzanie nieruchomościami

Usługa ta wykonywana jest z gwarancją niskich cen przy wykorzystaniu efektu skali. Oferujemy szerszy zakres usługi przy kompleksowości obsługi nieruchomości. Usługa zarządzania nieruchomością obejmuje pełen zakres w ramach usługi administrowania nieruchomości.

Weryfikacjaniezbędnych dokumentów

Abyśmy mogli efektywnie zarządzać Twoim mieszkaniem na wynajem, potrzebujemy od Ciebie kompletu dokumentów dot. administracji i dostawców mediów. Musimy znać aktualne dane kontaktowe i aktualną wysokość opłat, aby nie powstało zadłużenie.

Przygotowanie nieruchomości do najmu

Na pierwszym spotkaniu nasz przedstawiciel ocenia gotowość Twojego mieszkania do najmu. To bardzo ważny element – oceniamy bezpieczeństwo, funkcjonalność wyposażenia i wygląd mieszkania.

Pod naszym dachem będziesz bezpieczny

AGADOM

BIURO

ul. Londyńska 34 lokal 1

03-921 Warszawa

ZADZWON DO NAS

(22) 617 51 40

EMAIL

agadom@agadom.pl