Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.X

Oferta

 

Zakres oferowanych usług dostosowany jest do wymogów współczesnego rynku nieruchomości, jednocześnie otwarty jest na wszelkiego rodzaju zmiany uwzględniające nowe oczekiwania Właścicieli. W naszej pracy jako administratora nieruchomości dużą wagę przywiązujemy do ścisłego współdziałania zarówno z Zarządami Wspólnot jak i z poszczególnymi Właścicielami. Rozwiązujemy problemy na bieżąco, nie pozostawiając spraw niezałatwionych. Wszyscy mieszkańcy nieruchomości spotkają się z miłą i fachową obsługą.

 

Zapewniamy pełną obsługę nieruchomości w zakresie:

Formalno-prawnym – prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości, do której zobowiązana jest wspólnota na podstawie odrębnych przepisów,
Podstawowe doradztwo prawne, współpracujemy z kancelarią prawną, która na Państwa zlecenie może prowadzić zastępstwa prawne,
Technicznym – nadzór nad konserwacją oraz organizowanie okresowych przeglądów technicznych,
Księgowym – prowadzenie ksiąg rachunkowych wspólnoty, rozliczeń z dostawcami oraz indywidualnych rozliczeń właścicieli,
Windykacja należności do momentu przekazania do kancelarii prawnej,
Administracyjnym – kontakty z mieszkańcami nieruchomości i bieżąca obsługa występujących problemów.

 

Czym się zajmujemy:

♦ administrujemy Wspólnotami Mieszkaniowymi,
♦ administrujemy nieruchomościami odzyskanymi przez byłych właścicieli, gdzie 100% lokali należy do jednego właściciela, lub jest własność mieszana,
♦ sprawujemy kontrolę nad wykonywaniem umów,
♦ organizujemy i nadzorujemy przebieg obowiązkowych przeglądów okresowych,
♦ zapewniamy stałą kontrolę nad stanem technicznym budynków,
♦ nadzorujemy stan czystości budynków i posesji,
♦ prowadzimy księgi obiektów budowlanych i dokumentacji technicznych,
♦ dbamy o stan nieruchomości wspólnej, zapewniamy właściwą obsługę nieruchomości i efektywne wykorzystanie środków finansowych Wspólnoty zgodnie z podjętymi uchwałami,
♦ obsługujemy zebrania Wspólnoty, przygotowujemy projekty uchwał, roczne plany gospodarcze, przygotowujemy i doręczamy zawiadomienia o zebraniach,
♦ prowadzimy niezbędną dokumentację Wspólnoty Mieszkaniowej – administracyjną, techniczną i finansową,
♦ prowadzimy wykaz lokali, właścicieli lokali i przypadających im udziałów oraz najemców w lokalach nie wykupionych,
♦ przygotowujemy umowy z firmami specjalistycznymi wykonującymi usługi dla Wspólnoty,
♦ nadzorujemy wykonawców prac remontowych i konserwacyjnych zleconych odrębnymi umowami,
♦ zlecamy wykonanie wymaganych Prawem Budowlanym przeglądów technicznych i kontroli budynku,